Desatoro pre manžela

  1. Ja som manželka TVOJA, nebudeš mať iných žien a nebudeš inej dvoriť. 
  2. Neprerušíš moje slovo nadarmo.
  3. Spomeň si na deň nášho výročia, aby si ho slávil.
  4. Cti svokru svoju.
  5. Nezabudneš veci v dome OPRAVIŤ.
  6. Nepoľavíš v príprave desiaty.
  7. Nezaspíš na TV.
  8. Nevyriekneš krivého slova proti vareniu môjmu.
  9. Neukradneš pokrm z hrnca, kým nedovarím.
  10. Nevydáš zvuku počas spánku môjho.

 

 

Späť do obchodu