Desatoro pre sestru

  1. Ja som sestra Tvoja, nebudeš mať iných sestier.
  2. Neprerušíš moje slovo nadarmo.
  3. Spomeň si na deň mojich narodenín aj menín.
  4. Cti si izbu moju.
  5. Neukradneš veci zo skrine mojej.
  6. S láskou otvoríš dvere na skrini Tvojej.
  7. Nevyzradíš tajomstvá naše iným ľuďom.
  8. Pokorne budeš ma sprevádzať na cestách našich.
  9. O čokoládu sa so mnou vždy vrúcne podelíš.
  10. Bdej, aby Tvoja myseľ nikdy neupadla do sarkazmu! (lebo potom je ťažké sa toho zbaviť )
Späť do obchodu