Svadobné sľuby

 

Nevesta:

Ja, meno nevesty, prehlasujem Tebe, meno ženícha,

že som si Ťa dobrovoľne vyvolila za manžela,

a nesmierne ma teší, že si to tak aj Boh želá.

 

Sľubujem Ti pred Pánom a pred prítomnými svedkami,

že Ťa budem milovať aj s Tvojimi nedostatkami.

Neopustím Ťa v chorobe, biede ani nešťastí,

keď Ťa v starobe budú bolieť kolená, rada Ti ich namastím.

 

Budem sa o Teba starať, vážiť, ctiť a pomáhať,

žehliť, prať či upratovať, a dobroty vyvárať.

Sľubujem, že sa posnažím byť Ti tou najlepšou manželkou,

len Ťa prosím netráv veľa času na foteli pred telkou.

 

S Tebou pôjdem na kraj sveta, Bahami či Hornú Štubňu,

či sa budeš scvrkávať, či keď budeš vysoký (ako teraz) až po zárubňu.

Budem s Tebou verne nažívať tak, ako to Pán Boh prikazuje,

svedkom mi je každý jeden, ktorý teraz prítomný tu je.

 

Ženích:

Ja, meno ženícha, prehlasujem Tebe, meno nevesty,

že som si Ťa dobrovoľne vyvolil za manželku,

neboj sa, nebudem si často sadať bezdôvodne pred telku.

 

Sľubujem Ti vernosť, lásku tak, ako Ty predtým,

pred Trojjediným Pánom Bohom – Otcom, Synom i Duchom Svätým.

Nerozdelí nás nešťastie, bieda ani choroby,

milujem Ťa, či si v mikine, teplákoch, či keď sa oblečieš do róby.

 

Budem sa o Teba starať ako hlava rodiny,

či si mladá, zdravá, silná, či keď Ti budú hlavu zdobiť šediny.

Slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem,

že si Ťa z lásky beriem a rád sa Ti celý darujem.

 

S Tebou verne nažívať chcem po zbytok nášho života,

bez Teba a bez Boha by to bola len čistá prázdnota.

Tak Pane, prosím Ťa zapečať Ty tieto sľuby,

nech sme vždy poslušní a nech robíme, čo sa Tebe ľúbi.


Späť do obchodu